Inspectiebezoek


Vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie

Eens in de vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Ze kijken naar wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. De verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en de ambities van het bestuur van Bijeen vormen het uitgangspunt voor het toezicht. Daarom begint en eindigt het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur van de stichting Bijeen.

Naast het onderzoek bij het bestuur, doet de inspectie ook onderzoek naar de onderwijskwaliteit op een of meer scholen van het bestuur. OBS Tiendeveen kwam hiervoor in aanmerking omdat het laatste onderzoek al meer dan vier jaar geleden was. In totaal zijn vijf scholen van Bijeen bezocht door de inspectie.

Op donderdag 13 februari 2020 was het bezoek aan onze school. De inspecteur heeft klassenbezoeken afgelegd, documenten geanalyseerd, er zijn gesprekken geweest met de leerkrachten en de directeur en er was een presentatie van de directeur over de school.

De focus hierbij lag op het aanbod, de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog. Op deze onderdelen gaf de inspectie een beoordeling, variërend van: moet beter, naar voldoende met verbeterpunten naar goed.

De inspectie kwam tot de volgende beoordeling:

Aanbod:  Goed

Kwaliteitszorg: Goed

Kwaliteitscultuur: Goed

Verantwoording & dialoog:  Goed


Op alle onderdelen hebben we de hoogste score gehaald!

Hier zijn we blij mee en we zijn er trots op dat we dit resultaat samen behaald hebben!