De beste basis voor uw kind!

Welkom bij OBS Tiendeveen


OBS Tiendeveen geeft uw kind de ruimte, de mogelijkheden en de richting om de schooljaren fijn en effectief te maken. We halen niet alleen eruit wat erin zit, we voegen ook heel veel toe. Op cognitief gebied, maar zeker ook op belangrijke terreinen als sociaal gedrag, samenwerken, creativiteit en assertiviteit. Al die ontwikkelingen kunnen zich alleen optimaal ontplooien als alle andere omstandigheden in orde zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de leerling en het creëren van een prettige, respectvolle leef- en werkomgeving.

Midden in het dorp Tiendeveen staat vanaf 2013 een multifunctioneel centrum. Hierin zijn de openbare basisschool Tiendeveen, het dorpshuis De Eiken, de peuteropvang en V.V. Tiendeveen gevestigd.

 

Speerpunten

Talentenuur

Humanistisch - Godsdienstig

Kwaliteitszorg

Sport en bewegen

Muziek

 


 Wij zijn onderdeel van stichting      

 


Bezoekadres  -  Crerarstraat 6b  -  7901 AE Hoogeveen  -  Postadres  -  Postbus 2113  -  7900 BC  Hoogeveen
Tel.nr. 0528- 23 45 99        Emailadres: info@bijeen-hoogeveen.nl