Plusgroep


De Plusgroep is een initiatief van Stichting Bijeen en komt tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De Plusgroep heeft als doel het ontwikkelen van talenten van meer begaafde kinderen, zowel op intellectueel als op

sociaal-emotioneel gebied. Het is een uitdagende plek waar begaafde kinderen en/of kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong effectief begeleid worden.

De Plusgroep is in plaats van een reguliere schooldag en is niet vrijblijvend. Er zullen ook activiteiten aangeboden worden die kinderen minder leuk of moeilijk vinden. De aangeboden activiteit bevat altijd een achterliggende gedachte en leeraspect. In de Plusgroep worden de kinderen uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden.
 

Het aanbod in de Plusgroep

Bij meer begaafde leerlingen en/of leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is er behoefte aan leerstof die aansluit bij het denk- en verwerkingsniveau van het kind. In de Plusgroep proberen we in deze behoefte te voorzien door een mix van verschillende activiteiten aan te bieden.

Deze activiteiten zijn onder andere gericht op: 21-eeuwse vaardigheden, creatief denken, samenwerken, filosoferen, sociale omgang, versterken positief zelfbeeld en het vergroten van de kennis.
 

Toelating tot de Plusgroep

Samen met ouders wordt besloten welke leerlingen aangemeld worden voor de Plusgroep. Een toelatingscommissie bespreekt de aanmeldingen en koppelt terug of een leerling geplaatst kan worden. Ouders dienen een toestemmingsformulier in te vullen voor plaatsing van hun kind in de Plusgroep voor een schooljaar.