Onze school is gezond  

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde kinderen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en bewegen. 
We hebben een structureel aanbod van extra beweeg- en sportactiviteiten buiten de lessen bewegingsonderwijs, zoals: