Werken aan kwaliteit 

We willen het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk geven en daarom zijn we continu bezig met de kwaliteit van onze school. Zowel intern als extern wordt ons onderwijs geëvalueerd en beoordeeld.
 

Intern

We gebruiken het instrument Werken met kwaliteitskaarten. Dit volgsysteem helpt ons om op verschillende beleidsterreinen: Voorbeelden van deze beleidsterreinen zijn: didactisch en pedagogisch handelen, schoolklimaat de inzet van middelen en personeelsbeleid. Op elk onderdeel worden kwaliteitsplannen ontwikkeld. Na elke evaluatie volgt er een nieuwe kwaliteitsslag om zo een ononderbroken proces van verbeteren en moderniseren tot stand te brengen.
 

Extern

Naast de interne evaluatie/beoordeling bevraagt onze school ook meer externe partners om grip te krijgen op de kwaliteit van de school. We bevragen ouders en kinderen en daarnaast krijgen we regelmatig een audit en een inspectiebezoek.
 
De uitkomsten van deze interne en externe evaluaties/beoordelingen nemen we mee in de jaarplannen