Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs


Openbare scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Godsdienst- (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) kan hierbij een stimulerende rol spelen.
 
In de lessen GVO of HVO leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Ze ervaren wat geloof in het leven kan betekenen. Ze leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
 
Humanistisch vormingsonderwijs begeleidt kinderen bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Menselijke waardigheid speelt daarbij een centrale rol.
 
Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen:
• om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
• om vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie;
• om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
• om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
 
Op onze school bestaat vanaf groep 4 de mogelijkheid, dat uw kind het vrijwillige keuzevak godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs kan volgen.
 
GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de lessen worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten van de GVO- en HVO-organisaties. Onze school is dus gastheer voor GVO/HVO. De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos.