Talentenuur

Ieder kind heeft zijn eigen talent. Om de talentontwikkeling te stimuleren bieden wij lessen en projecten aan die gebaseerd zijn op de theorie van de meervoudige intelligenties van Gardner. Hierdoor krijgt het kind de mogelijkheid zich te oriënteren op een breed scala aan onderwerpen en leergebieden.
 
Iedere dinsdagmiddag is er Talentenuur. We vormen dan heterogene groepen van groep 1 tot en met groep 8. Tijdens het Talentenuur staan de talenten van Gardner centraal, om ervoor te zorgen dat elk kind in zijn of haar talentgebied wordt aangesproken en gestimuleerd wordt om dit verder te ontwikkelen. Dat kan gaan van tekenen, teksten schrijven en zingen tot samenwerken of technisch inzicht.  

Ieders talent telt!