OBS Tiendeveen is de school waar ieders talent telt.


Midden in het dorp Tiendeveen staat vanaf 2013 een multifunctioneel centrum. Hierin zijn de openbare basisschool Tiendeveen, het dorpshuis De Eiken, de voetbal en de peuterspeelzaal gevestigd.

OBS Tiendeveen heette vroeger de J.C. Rahderschool. Genoemd naar Jan Coenraad Rahder, een vervener die in 1849 veengebieden kocht en in 1863 voor de kinderen van zijn veenarbeiders een schooltje stichtte. De naam Tiendeveen komt van de bepaling dat 1 tiende deel van het gebied afgegraven mocht worden. Men liet dus 9 tiende deel liggen. Maar dat doen we bij OBS Tiendeveen niet. Daar telt ieders talent en dat wordt ten volle benut.


Talent wordt verwend!

OBS Tiendeveen doet aan talentontwikkeling. Talent wordt bij Tiendeveen als het ware verwend! Met een talentmap en speciaal op verschillende talenten gerichte programma's worden de leerlingen gestimuleerd om, naast de gebruikelijke leerstof, hun eigen talenten extra te ontwikkelen. En dat kan gaan van tekenen en zingen tot samenwerken of technisch inzicht. Ieders talent telt, dus is ook ieders talent de moeite waard om verder te ontwikkelen.


Bij OBS Tiendeveen gaat geen talent verloren!